Санамж
  1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авсанаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Өргөдлийн шалгаруултанд тэнцсэн тохиолдолд утсаар холбогдож хариу өгөх буюу өргөдөл гаргагч бүрт хариуг мэдэгдэхгүй.
  3. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, товчилсон үг хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.
  4. Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
 
Нэг. Товч танилцуулга
  
Гэрийн хаяг:
Яаралтай ажлын шаардлага гарсан үед холбоо барих утас, хаяг:
Хоёр. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
/Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Таны юу болох Овог, Нэр Төрсөн он Мэргэжил Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Утас
Гурав. Ураг төрлийн байдал
/эцэг, эх, ах дүү, өрх тусгаарласан үр хүүхдээ оруулна/
Таны юу болох Овог, Нэр Төрсөн он Мэргэжил Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Утас
Дөрөв. Боловсрол
/Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ/
Хаана ямар сургууль Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсрол зэрэг, цол Диплом гэрчилгээний дугаар Дүнгийн голч
Тав. Таны ажлын туршлага
/Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү./
Байгууллагын нэр Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Гүйцэтгэж байсан ажил, үүргээ товч бичнэ үү Ажлаа өөрчлөх болсон шалтгаан Өмнөх ажил олгогчийн нэр, утасны дугаар
Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү.
Зургаа. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин
/Түвшинг сонгоно уу/
Гадаад хэлний нэр Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах Toefl Ielts Бусад
Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Оноо Оноо Оноо
Долоо. Мэргэшил
/Ажил, мэргэжил, бусад чиглэлээр нарийн дадлагжиж, суралцаж, мэргэшсэн байдлыг бичнэ./
Хаана, ямар байгууллагад Элссэн он, сар Хамрагдсан хугацаа Ямар чиглэлээр Үнэмлэх сертификатын дугаар
Найм. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаархи тодорхойлолт
Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Хаана юу хийдэг /хаяг/ Утас
Ес. Компьютерийн мэдлэг
Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft Project Microsoft Powerpoint Page Maker Photoshop Corel Draw Бусад
Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний түвшинд
Анхан шатны
Арав. Жолооны эрхтэй эсэх:
   
   
   
   
Арван нэг. Таны хувь хүний онцлогууд
Давуу тал:
Сул тал:
Таны гаргаж байсан амжилт болон гавъяа шагнал:
Ямар байгууллагаас тодорхойлогдсон Хэдэн онд Зэрэг, шагналтай эсэх
1
2
3
Урлаг спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
Ямар төрлөөр Хэдэн жил хичээллэсэн Зэрэг, шагналтай эсэх
Сонирхол /хобби/
Таны ойрын ирээдүйн зорилго:
Арван хоёр. Бусад
Манай компаний талаар таны ойлголт, сэтгэгдэл:
Хүсч байгаа болон хүлээсэн нөхцөл: Жишээ нь: Утасны ярианы эрх, хоол, унааны зардал, хувцас хэрэглэл, техник тоног төхөөрөмж, сургалт, хөгжлийн талаар /гэх мэт/ саналаа бичнэ үү.
Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна өөр ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой ба ямар ажлыг хийх чадвартай, мөн ямар туршлага хуримтлуулсан бэ? /Жишээ нь: Инженерээс гадна хангамжийн ажлыг, маркетингаас гадна гадаад харилцааны ажлыг, харуулаас гадна сантехникийн ажлыг хариуцаж чадна гэх мэтчилэн/
1
2
3
4
Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:
Таны ажилд орох боломжтой хугацаа:
Та ажлын байрны мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
Дээрх бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн:
Огноо: 2021-12-07
Анкетаар өгсөн таны мэдээлэл, ур чадвар манай тавьж буй шаардлагад нийцэж байвал бид таньтай эргэн холбоо барих болно!

БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!