Cedar village

Мөнх ногоон ХУШ модыг бэлгэ тэмдгээ болгосон  CEDAR VILLAGE төсөл нь 2020 оны II улиралд барилгын ажилаа эхлүүлнэ.

http://www.cedarcity.mn

  • Хэзээ : 2020
  • Захиалагч : Чинбулаг ХХК
  • Гүйцэтгэгч :
  • Байрлал : Улаанбаатар