Cedar city center

Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн тайлбар

Мөнх ногоон ХУШ модыг бэлгэ тэмдгээ болгосон  CEDAR CENTER төсөл нь хөдөлгөний эрүүл мэндийг дэмжсэн, архи тамхигүй эрүүл орчинд гэр бүл, найз нөхөд, хамт олноороо чөлөөт цагаа хамгийн үр бүтээлтэй өнгөрөөх спорт амралтын цогцолбор юм. 2019 оны IV улиралд ашиглалтанд орно. 

http://www.cedarcity.mn

  • Хэзээ : 2017
  • Захиалагч : Чинбулаг ХХК
  • Гүйцэтгэгч : Чинбулаг ХХК
  • Байрлал : Улаанбаатар