484 Мкв Германы ойд байрлах байшингын интерьер болон экстерьер