Нийслэлийн 29 байршилд явган хүний зам гаргана

Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар өнгөрсөн оны наймдугаар сараас эхлэн явган хүний зам аяныг эхлүүлж, ажлын хүрээнд гудамж, талбайн тохижилтыг сайжруулах, явган хүний зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон дугуйн зам, талбай, гарцууд тавигдах боломжтой, газруудыг хааж, тэдгээрийн хөдөлгөөнд саад учруулахаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны зөвшөөрөлгүй барьсан гараж, ТҮЦ, контейнер, хашаа зэргийг цэгцэлж байгаа билээ. Энэхүү зөрчлийг арилгах арга хэмжээг Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас зохион байгуулж байгаа юм.

Өнгөрсөн хугацаанд иргэдийн саналд үндэслэн явган хүний зам хаасан 50 хаалт, хашаа, өргөтгөл, шат зэрэг объектуудыг чөлөөлөөд байна. Тэгвэл уг арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулахаар нэгдсэн судалгааг гаргаад байгаа бөгөөд газар чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Эхний ээлжид Баянгол дүүрэгт 10, Баянзүрх дүүрэгт 3, Сүхбаатар дүүрэгт 7, Сонгинохайрхан дүүрэгт 4, Хан-Уул дүүрэгт 1, Чингэлтэй дүүрэгт 4 нийт 29 байршилд явган хүний зам гаргахаар төлөвлөөд байна.

Өнгөрсөн сард НЗДТГ-аас хайс барих ашиглах журмыг баталж, уг журамдаа шинэ гудамж зам гаргах, авто зогсоол, ногоон байгууламж, тохижилтыг нэмэгдүүлэх байршил, цэгүүдийн судалгааг хийсэн бөгөөд уг судалгаагаар саад чөлөөлөх 200 байршил, 24.34 км буюу 122 байршилд шинэ авто зам тавих, 70 байршилд шинэ явган хүний зам тавьж, 82 байршил ногоон байгууламж, тохижуулалт хийхээр тусгажээ.

Эх Сурвалж: Барилга.мн