Гэрийн дотоод засалд камен зуухыг хэрхэн хослуулах вэ?

Камен зуух нь гэрт халуун дулаан энергийг агуулахын зэрэгцээ агаарын солилцоог бий болгож цэвэршүүлдэг.  Мөн гэрийн дотоод засалд гойд өнгө төрхийг нэмдэг. Тиймээс энэ удаад гэрийнхээ интерьерд камен зуухыг хэрхэн нийцүүлж болох талаарх фото мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.