Хоосон ханыг тань чимэглэх гайхалтай ханын тольнуудын санаа